हॅप्पी ?? वूमन्स डे….

वेदिकाने धावत धावत येऊन ऑफिसची बस पकडली. तिच्या मैत्रिणीच्या, मयुरीच्या बाजूच्या सीटवर येऊन बसली आणि तिने सुस्कारा सोडला, “हुश्श”. “थँक्स हा…. बस थांबवल्या बद्दल.” ती मयुरीला म्हणाली. “थँक्स काय त्यात?” मयुरी म्हणाली. “पण आज जरा जास्तच उशीर झाला तुला.”

“हो अगं आज उठायलाच उशीर झाला.” वेदिका पाण्याची बाटली तोंडाला लावत म्हणाली.

“हं…. ए बाय द वे, हॅप्पी वूमन्स डे”. मयुरी हात पुढे करत म्हणाली. “हो हो…. सेम टू यू.” वेदिकाने हात मिळवत म्हटलं. “आज सकाळपासून तेच चाललंय, वूमन्स डे चे ढीगभर मेसेजेस येऊन पडलेत मोबाईल मध्ये, आता बसून रिप्लाय देते एकेकाला.”

“हो ना… आज एक दिवस सगळ्यांना ऊत येतो नुसता. इतर वेळी बायकांवरून जोक्स फॉरवर्ड करणारे पुरुष सुद्धा आजच्या दिवशी मात्र बायकांचं गुणगान करणारे मेसेजेस पाठवत असतात.” मयुरी म्हणाली.

“चालायचंच.” वेदिका हसून म्हणाली आणि तिने फोनवर बोटं चालवायला सुरुवात केली. चालवता चालवता क्षणभर तिचा वेग मंदावला आणि ती गंभीरपणे फोनकडे बघायला लागली. “अगं हे वाचलंस का?” तिने मयुरीकडे बघत म्हटलं, “ती परवा गेली ना ऍक्टरेस, इशा खन्ना, तिच्या मृत्यूचं खरं कारण वेगळंच होतं म्हणे. आता बाहेर येतंय सगळं.”

“हं… वाचलं.” मयुरी मान हलवत म्हणाली. “तरुण आणि स्लिम दिसण्यासाठी बऱ्याच सर्जरीज केल्या होत्या तिने म्हणे, आणि कसली कसली हाय पावरची औषधं आणि इंजेक्शने पण घेत होती म्हणे.”

“हो ना. किती भयानक आहे हे सगळं.” वेदिका म्हणाली. “एवढं सगळं करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला नको का घ्यायला. पैसा आहे म्हणून या गोष्टीत उधळायचा?”

“तुला काय वाटतं, तिने घेतला नसेल का सल्ला?” मयुरी म्हणाली.

“म्हणजे?” वेदिकाने प्रश्नार्थक मुद्रेने विचारलं.

“अगं म्हणजे आपल्यासारखी साधी माणसं सुद्धा एक ऑपरेशन करायचं असेल तर ३-४ डॉक्टरांना जाऊन भेटतात. हे तर मोठे लोक, चिकार पैसा पडलाय यांच्याकडे, ते काय मोठ्या तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेत नसतील का?”

“म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे की या सगळ्या ट्रीटमेंटचे दुष्परिणाम तिला अगोदरच माहित असणार?”

“अर्थात.” मयुरी उत्तरली.

“आणि सगळं माहीत असूनही तिने हे सगळं केलं? स्वतःच्या जीवाशी खेळ? एवढी मोठी रिस्क? कशासाठी?” वेदिका म्हणाली.

“त्यांच्या प्रोफेशनचा भाग आहे तो वेदू.” मयुरी म्हणाली. “या क्षेत्रात टिकून राहायचं तर स्वतःला मेन्टेन ठेवावं लागतं, सुंदर, तरुण, स्लिम ट्रिम राहावं लागतं. त्याशिवाय त्यांना कामं कशी मिळणार, कोण बघणार त्यांचे सिनेमे?”

“अगं पण आजकाल मेकअपचं तंत्र इतकं पुढे गेलंय. अगदी पूर्णपणे वेगळा माणूस उभा करता येतो मेकअप च्या साहाय्याने. आणि मी म्हणते, जरी समजा नाही दिसलं सुंदर तरी एवढा काय फरक पडतो, जर ती व्यक्ती उत्तम अभिनय करत असेल तर लोक बघणारच की तिला.”

“असं नसतं मॅडम.” मयुरी हसत म्हणाली. “अभिनयासोबतच दिसणंही महत्वाचं असतंच. आता मला सांग, तुला कोण आवडते ती, शिवानी मल्होत्रा, समजा उद्या ती बेढब जाडी दिसायला लागली किंवा चेहऱ्यावर सुरकुत्या आल्या तर तू तरी बघाशील का तिला?”

“हो नक्कीच बघेन.” वेदिका म्हणाली. “मुळात मला तिचा अभिनय आवडतो, त्यामुळे जोपर्यंत ती उत्तम अभिनय करतेय तोपर्यंत मी तिची फॅन राहीनच. दिसणं ही दुय्यम गोष्ट आहे. आणि मला सांग, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर यांची वयं झालीच की, पण त्यांनी ते स्वीकारलं आणि त्यांच्या वयाप्रमाणे रोल करायला सुरुवात केलीच ना. त्यामुळे त्यांच्या अभिनयात फरक पडला का काही? आजही ते प्रत्येक रोल तेवढ्याच ताकदीने करतात, आणि त्यांचे फॅन्स त्यांच्यावर तेवढंच प्रेम करतात.”

“हा फक्त तुझा दृष्टिकोन झाला.” मयुरी म्हणाली. “बाकी सगळ्यांना कलाकार म्हटला की आधी सुंदर दिसायला हवं असंच वाटतं. आणि तू जी उदाहरणं दिलीस ती पुरुषांची होती. मी मुख्यत्वाने या क्षेत्रातल्या स्त्रियांबद्दल बोलतेय. पुरुषांना चालून जातं गं, वय दिसलं तरी. त्यांना काय निम्म्या वयाच्या हिरोईन सोबत पण काम करतात ते, पण अभिनेत्रींना जपावं लागतं स्वतःच रूप.”

तिच्या या शेवटच्या वाक्यावर वेदिका विचारात पडली. पुरुषांना चालून जातं? मग स्त्रियांनीच का सतत आटापिटा करायचा सुंदर तरुण दिसण्याचा? कलाकाराची खरी ताकद त्याच्या अभिनयात असते. पण अभिनेत्री कितीही कसलेली असली तरीही तिचं दिसणं जास्त महत्वाचं असतं? आणि इतकं की त्यासाठी तिने जीवावर बेतणारे अघोरी उपाय करावेत? कशासाठी? कुणासाठी? पडद्यावर फक्त आपलं शरीर बघायला येणाऱ्या चार पुरुषांसाठी, ज्यांना अभिनयातला अ सुद्धा कळत नसतो अशा लोकांसाठी? इतकं स्वस्त झालंय का स्त्रीचं आयुष्य?

“कसल्या विचारात गढलायत मॅडम?” मयुरी तिला हलवत म्हणाली. “चला उठा, ऑफिस आलं. त्या इशाचा विचार सोडा आता. तिकडे जाऊन बॉस काय डोकं खाणार आहे त्याचा विचार करा.”

वेदिका हसत उठली. पण डोक्यातून ते विचार मात्र जात नव्हते. त्याच तंद्रीत ती डेस्कवर आली. डेस्कवर एक गुलाबाचं फूल आणि छोटं कार्ड ठेवलं होतं. तिने कुतूहलाने ते कार्ड उघडलं, त्यात इंग्रजीमधून स्त्रियांच्या ऑफिसमधल्या कामाबद्दल कौतुक करणारा एक मेसेज लिहिला होता. आणि शेवटी “हॅप्पी वूमन्स डे.” तिने कार्ड बंद करता करताच तिची ऑफिस मधली शेजारी रुचिता आली. ती तिला काही विचारणार एवढ्यात तीच स्वतःहून म्हणाली, “छान आहे ना कार्ड? सगळ्यांनाच दिलंय, म्हणजे सगळ्या वूमन्स ना.” असं म्हणून तिने तिचं कार्ड दाखवलं. “या वेळी एच आर ने हा एक नवीन इनिशिएटीव घेतलाय, वूमन्स डे बद्दल. मेल वर पण शुभेच्छा आल्या असतील बघ.”

“हो बघते, लॉगिन करू दे.” असं म्हणून वेदिकाने तिचा लॅपटॉप उघडला. “आज कँटीन मध्ये लंच पण फ्री आहे सगळ्या बायकांना.” रुचिता म्हणाली. “हो का? अरे वा.” वेदिका म्हणाली. “हो ना…. आधी माहित असतं तर मी डबा आणलाच नसता, तेवढीच जरा जास्त वेळ झोप मिळाली असती.” रुचिता म्हणाली.

वेदिकाने पहिल्यांदाच तिच्याकडे नीट लक्ष देऊन बघितलं, तिचे डोळे तारवटलेले दिसत होते. “काय गं, झोप नीट झाली नाही की काय? खूपंच जागरण झालेलं दिसतंय.” असं म्हणून वेदिकाने डोळा मारला. पण रुचिता हसली नाही. नुसतीच “हं…” म्हणाली. “काय गं, काय झालं? घरी सगळं ठीक ना?” वेदिकाने विचारलं.

“हो ठीकच म्हणायचं.” रुचिता तिच्या नजरेला नजर न देता म्हणाली. “मग डोळे का असे दिसतायत?”वेदिकाने विचारलं.

“काल रात्री क्लायंट सोबत खूप उशिरपर्यंत मिटिंग चालू होती, घरी पोचायलाच ९.३० वाजले. त्यात घरी पाहुणे आले होते, मग त्यांच्यासाठी सगळा स्वयंपाक केला. सगळं आटपून झोपेपर्यंत २ वाजले. पुन्हा सकाळी लवकर उठायचं असतंच.” रुचिता एका दमात सगळं बोलली.

“अगं पण मग जेवण बाहेरून मागवायचंस ना एक दिवस. कशाला दमत बसलीस?”

“तुला माहित आहेत ना माझ्या घरचे.” रुचिता किंचित त्रासिक स्वरात म्हणाली. “एवढ्या दिवसांनी घरी आले जेवायला तर त्यांना काय हॉटेलचं जेवण देणार का म्हणे. आणि तू वेळेवर आली नाहीस त्यात पाहुण्यांचा काय दोष म्हणे. आता यांना कोण सांगणार, आयत्या वेळी कधीही कामं अचानक येतात आणि तसंच काहीतरी महत्वाचं होतं म्हणूनच मला नाही निघता आलं.”

“अगं पण जॉब म्हटला की हे आलंच ना गं. कधीही अचानक जास्त काम येऊच शकतं. तुझ्या घरच्यांना कळायला हवं.”

“त्यांना तर काही बोलायचीच सोय नाही. लग्ना आधीच त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं, की आम्हाला काही तुझ्या पैशाची गरज नाही, नोकरी तू तुला आवडतं म्हणून करतेस. आधी प्राधान्य घरालाच द्यायचं, घर सांभाळून नोकरी जमत असेल तरच कर नाहीतर सोडून दे म्हणतील. मलाच हौस ना नोकरीची. मग हे सगळं सहन केलंच पाहिजे.” एक सुस्कारा टाकत रुचिता म्हणाली.

“पण तुझा नवराही तुला या बाबतीत सपोर्ट करत नाही?” वेदिकाने आश्चर्याने विचारलं. “जाऊ दे ना वेदिका, सोड ना त्या सगळ्या गोष्टी.” असं रुचिता म्हणाली. तेवढ्यात तिचा मॅनेजर तिला बोलवायला आला आणि ती त्याच्यासोबत गेली.

वेदिका मात्र विचार करतच होती. ‘नोकरी फक्त पैशासाठीच करतात का? निदान रुचिता तरी त्यातली नाहीये. एवढी डबल ग्रॅज्युएट झालेली मुलगी, स्वतःच्या बुद्धीचा, शिक्षणाचा उपयोग व्हावा, समाधान मिळावं, आपली स्वतःची अशी ओळख असावी म्हणून नोकरी करतेय. पण या गोष्टीची तिच्या सासरच्यांना अजिबात जाणीवच नाही? म्हणजे पैशाची गरज नसेल तर बाईने घराबाहेर पडूच नये का? तिचं कर्तव्य फक्त चूल आणि मूल हेच आहे? त्यापलीकडे ती काही करत असेल तर तो तिचा अट्टाहास किंवा आगाऊपणा? म्हणून मग त्या विरोधात सगळ्यांनी असहकार पुकारायचा?

तेवढ्यात तिच्या बाजूच्याच डेस्कवर बसणारा गौरव आला. “काय गं कसला विचार करतेयस? काय काय शॉपिंग करायची याचा?” तिच्या विचारांची तंद्री भंगली. “नाही रे, कसली शॉपिंग?” तिने विचारलं. “वूमन्स डे स्पेशल, अजून काय?” गौरव हसत म्हणाला. “आज सगळीकडे तुम्हाला ऑफर्स आणि डिस्काउंट आहेत ना. मग काय करून घ्या शॉपिंग. माझ्या बायकोने तर एक आठवडा आधीच लिस्ट बनवून ठेवलीये मोठी, काय काय शॉपिंग करायची त्याची. म्हणून मला वाटलं तू पण तोच विचार करतेयस की काय?” गौरव हसून म्हणाला. “नाही रे, काही शॉपिंग वगैरे नाही.” वेदिका म्हणाली. “अगं घे की करून डिस्काउंट मिळतोय तर. आज तुमचा दिवस आहे बाबा, आमचं कुठलं एवढं भाग्य बुवा. आमचा काही मेन्स डे वगैरे नसतो.” गौरव डोळे मिचकावत म्हणाला. “हाहाहा…… बोलला लगेच.” वेदिका हसून म्हणाली. “तुला नक्की कसला त्रास होतोय, आमचा दिवस आहे याचा की डिस्काउंट मुळे तुझी बायको शॉपिंग साठी तुझं पाकीट रिकामं करणार याचा?” असं म्हणून तिने डोळे मिचकावले. “हाहाहा….. नाही गं त्रास काहीच नाही. जस्ट किडींग. बाय द वे हॅप्पी वूमन्स डे.” असं म्हणून त्याने तिच्याशी शेक हॅन्ड केलं. तिनेही हसून थँक्स म्हटलं.

बराच वेळ काम केल्यावर जरा ब्रेक घ्यावा म्हणून तिने फोन हातात घेतला आणि न्यूज अपडेट्स बघायला लागली. ‘इथे बलात्कार, तर तिथे कोणीतरी ऍसिड फेकलं, तर अजून कुठेतरी हुंड्यासाठी जाळून मारलं. श्या…. याशिवाय दुसऱ्या बातम्याच नाहीत. या मीडिया वाल्यांना दुसऱ्या चांगल्या बातम्या मिळतच नाहीत काय?’ तिने स्वतःशीच वैतागून म्हटलं आणि रागाने फोन बाजूला ठेवला. तेवढ्यात पलीकडच्या काही अंतरावरच्या डेस्कमधून हसण्याचे आवाज आले. दोन तीन जण एकमेकांशी बोलत होते ते तिच्या कानावर पडलं.

“ए हे वाचलंस का? आता सरकार म्हणे महिलांना मासिक पाळीसाठी सुद्धा वेगळी सुट्टी देणार आहे.”

“च्यायला काय चाललंय काय यार?सगळ्या सुट्ट्या यांनाच. आधीच एवढ्या आहेत त्यात अजून एकाची भर.”

“नाहीतर काय. बाळंतपणाची एवढी मोठी रजा घेतातच. आता अजून महिन्यातले ४ दिवस बसा घरी आणि खा फुकटचा पगार. आम्ही मरतोय इकडे.

“काही नाही रे, नुसता बाऊ करायचा प्रत्येक गोष्टीचा आणि फायदे उकळायचे. बायकांचं नेहमीचं आहे हे.”

“हो ना. सगळ्या हागल्या मुतल्याच्या सुट्ट्या यांनाच. जसं काय आम्हाला कधी कसला त्रासच होत नाही.”

“आणि एवढाच त्रास असतो तर कशाला नोकरीच्या भानगडीत पडायचं? गप्प घरी बसून घर सांभाळावं ना, पण यांना दाखवायचं असतं ना आम्ही सगळं करू शकतो ते.”

वेदिकाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली ते ऐकून. तिला वाटलं जाऊन त्यांच्या एक सणसणीत थोबाडीत वाजवावी आणि सांगावं साल्यांनो तुमच्या आया बहिणींना जाऊन विचारा, पाळी म्हणजे काय असते आणि किती त्रास होतो ते. म्हणे आम्हाला त्रास होत नाही का? ती रागाने उठली सुद्धा, पण तोपर्यंत ते लोक डेस्कवरून उठून बाहेर निघून गेले होते. रागाने तिने आपलेच हात डेस्कवर आपटले.

तेवढ्यात तिचा मॅनेजर तिथे आला. “वेदिका, परवाच्या प्रेझेंटेशन साठी मला काही स्टॅटिस्टिक्स लागणार आहेत, त्याचा मेल मी पाठवलाय तुला. तो बघ जरा आणि लगेच पाठवून दे.”

“हो सर आता लगेच करते.”

“आणि हो मी परवा तुला जे जर्मनीच्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगितलं, त्याचं काय ठरवलंस तू?”

वेदिका जराशी गोंधळली. काय बोलावं तिला सुचेना. मॅनेजर तिच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने बघत होता. “अं…. हो सर म्हणजे विचार चालू आहे माझा. ऍकचुली दुसरं एक फॅमिली फ़ंक्शन तेव्हाच येईल कदाचित, म्हणजे अजून नक्की नाही. पण मी सांगते सर २-३ दिवसात नक्की.”

“ओके. पण मला वाटतं ही संधी तू सोडू नयेस. या प्रोजेक्ट वर जाण्यासाठी लोक किती धडपडतात. तुला आयती चालून आली आहे ही संधी. फॅमिली फ़ंक्शन होत राहतील, पण अशी संधी पुन्हा नाही मिळणार.”

“हो सर…. मला माहित आहे. मी नक्की प्रयत्न करेन.”

“ठीक आहे सांग मला.”

“सर….त्या नवीन येणाऱ्या प्रोजेक्ट साठी व्हेकन्सी आहे म्हणाला होतात ना तुम्ही. त्यासाठी एक रेफरन्स आहे माझ्याकडे, माझ्या मैत्रिणीचा सीव्ही आजच मिळालाय, मी तुम्हाला फॉरवर्ड करते.”

मॅनेजर क्षणभर विचारात पडला. मग म्हणाला, “वेदिका खरं तर तुला एक सांगायला विसरलो मी. या पोझिशन साठी आपल्याला फिमेल कँडीडेट्स नकोयत.”

“पण का सर?” वेदिकाने आश्चर्याने विचारलं

“हे नवीन प्रोजेक्ट खूपच कॉम्प्लिकेटेड आहे, सगळंच नवीन आहे. बऱ्याच गोष्टींची अजून नीट माहितीही नाही त्यामुळे रात्री उशिरा पर्यंत वगैरे थांबावं लागेल…आणि…”

त्याला मध्येच थांबवत वेदिका म्हणाली, “हो सर मी याची कल्पना दिली आहे तिला आणि ती तयार आहे यासाठी. आणि शिवाय उशीर झाला तर आपल्या ऑफिसच्या कॅब असतातच ना घरी सोडायला.”

“तरी सुद्धा वेदिका, लेडीजना कधी कधी नाही झेपत. त्या मधेच बॅकआउट करू शकतात.”

“पण सर त्या प्रोजेक्टमध्ये जी टेक्नॉलॉजी वापरणार आहोत त्यात तिला ५ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे, तिने काम केलंय त्यावर सर. ती एक्सपर्ट आहे त्यात, तिच्या नॉलेजचा आपल्याला खूप फायदा होईल. आणि ती खरंच खूप मेहनती आहे, मी आधीच्या ऑफिसमध्ये काम केलंय तिच्यासोबत.”

“हं….. तुझं सगळं बरोबर आहे वेदिका पण….. हा डिसीजन आधीच झाला होता की या पोझिशन साठी फक्त मेल कँडीडेट्सच हवे आहेत. पण तरीही मी माझ्या सिनिअर्सशी बोलून घेतो एकदा. बघतो काही जमतंय का. तू सीव्ही पाठवून ठेव मला.”

“ठीक आहे सर.”वेदिका हताश स्वरात म्हणाली. तो निघून गेला. ती बराच वेळ तिथेच बसली होती विचार करत. थोड्या वेळाने रुचिता आणि बाकी सगळे आले. “ए वेदू, चल जेवायला. आज फ्री लंच आहे मस्त एन्जॉय करूया.” सगळे कँटीन मध्ये गेले.

कँटीन मध्ये सुद्धा सजावट केलेली होती. ठिकठिकाणी वूमन्स डे बद्दलचे मेसेजेस लिहिलेले बोर्ड लावले होते. सगळीकडे स्त्री शक्तीचं कौतुक ओसंडून वाहत होतं. सगळे जेवायला बसले, गप्पा गोष्टी चालू होत्या. शमिका नुकतीच गावाला एक लग्न अटेंड करून आली होती त्याचे फोटो दाखवत होती.

“ए ही तुझी तीच मावसबहीण ना गं?” रुचिताने फोटोतल्या एका मुलीकडे बोट दाखवत म्हटलं. “जी स्टेट लेव्हलच्या कबड्डी टीम मध्ये आहे.”

“ए हो, ही तीच ना मागे तिला मेडल मिळालं होतं.” वेदिकाने विचारलं. “आतापर्यंत तर नॅशनल लेव्हलला खेळायला लागली असेल ना.”

“कसलं काय गं?” शमिका म्हणाली. “सगळं बंद आता. मावशी आणि घरचे मुलगा बघतायत तिच्यासाठी. या वर्षभरात लग्न होऊनही जाईल तिचं”

“का?” सगळ्यांनी जवळजवळ एका सुरात विचारलं. “अगं ती इतकी छान खेळते, स्टेट लेव्हलची चॅम्पियन आहे, नॅशनल लेव्हलवर खेळायची कुवत आहे तिच्यात. मग सगळं बंद करून अचानक लग्न का?” रुचिता म्हणाली.

“घरचे म्हणतात आता बस्स झाला खेळ, लग्नाचं वय झालं. आता वेळेत उरकायला हवं. आणि सतत बाहेर उन्हा मातीत खेळून काळी होशील, आधीच झालीयेस थोडी. स्किन खराब होईल मग लग्न कसं जमणार?”

“अगं हे काय कारण झालं का?” वेदिका एवढ्या मोठ्याने बोलली की क्षणभर आजूबाजूचे लोक त्यांच्याकडे बघायला लागले. मग तिने भानावर येऊन आवाज जरा कमी केला आणि म्हणाली, “अगं खेळाडू म्हणजे उन्हात मातीत खेळणं आलंच की, तो त्यांच्या जगण्याचाच एक भाग आहे. आणि लग्न करायला काहीच हरकत नाही पण त्यासाठी खेळ का सोडायचा. तेच तिचं करिअर आहे, तिचं ध्येय आहे.”

“खेळून रंग रूप खराब होईल आणि लग्न जमणार नाही म्हणूनच खेळ सोडायचा.” शमिका म्हणाली. “आणि वेदू, तू हे जे सगळं बोलतेयस ते मी मावशीला सांगितलं नसेल असं वाटतंय का तुला? हे सगळं बोलून झालंय माझं. पण त्यांना तिच्या खेळापेक्षा तिचं वेळेत लग्न होणं जास्त महत्वाचं वाटतंय. आणि सतत टूर्नामेंट्स साठी घराबाहेर असणारी मुलगी म्हटल्यावर सुद्धा लग्न जमायला प्रॉब्लेम येतोच ना. तुला माहितेय ना, आपल्याकडे “लोक काय म्हणतील” हा एक मोठा फॅक्टर असतो आयुष्याचे कोणतेही निर्णय घेताना. शेवटी मुलगी वेळेत उजवली पाहिजे ना.” शमिका अत्यंत उपहासात्मक स्वरात म्हणाली.

“फार भयानक आहे हे सगळं.” वेदिका हताश स्वरात म्हणाली. काही वेळ सगळेच गंभीर झाले. मग रुचिताने शांततेचा भंग करत म्हटलं, “बरं चला, सोडा ते सगळं. तुम्हाला माहित आहे का आज ऑफिसमध्ये वूमन्स डे बद्दल एक सेमिनार आहे स्त्रियांच्या आरोग्याविषयक माहितीसाठी. ४ वाजता आहे त्यामुळे आपण पटपट काम आटपुया म्हणजे सेमिनारला बसता येईल.” तिच्या बोलण्यावर होकारार्थी मान हलवत सगळेच उठले.

सेमिनार संपेपर्यंत ऑफिस सुटायची वेळ झाली होती. शेवटी सगळ्या बायकांना एक छोटंसं गिफ्ट सुद्धा दिलं होतं. सगळ्याजणी आनंदात आपापल्या डेस्क वर आल्या. वेदिका मात्र ते गिफ्ट उघडून बघायच्या मनस्थितीत नव्हती. तिच्या डोक्यात वेगळेच विचार चालू होते. ‘आज कसंतरी करून सरांना टाळलं आपण, पण अजून किती दिवस ही अशी फॅमिली फंक्शनची खोटी कारणं देणार आहोत आपण? लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. आज काही करून विक्रमशी बोलायलाच हवं याबद्दल. आणि त्याला पटवूनही द्यायलाच लागेल.’

विचारांच्या तंद्रीतच ती वॉशरूममध्ये आली. “काय मॅडम काय म्हणताय?” मागून अचानक आलेल्या आवाजाने ती दचकली. वॉशरूमची साफसफाई करणाऱ्या विमलाबाई होत्या. “अरे तुम्ही….. माझं लक्षच नव्हतं. मी बरी आहे. तुम्ही काय म्हणताय? आणि तुम्ही अजून इथे कशा काय? तुमची ड्युटी २ वाजता संपते ना?” तिने विचारलं.

“हो पण आज ती सविता येणार नाही ना म्हणून मी थांबले.”

“सविता म्हणजे” वेदिका विचार करत म्हणाली, “अच्छा हां….ती ना तिची डिलिव्हरी होणार होती ती. झाली का?”

“हो मागच्या महिन्यातच झाली. मुलगा झाला.” विमलाबाई म्हणाल्या.

“अरे वा…. छान छान.” वेदिका म्हणाली. पण मग पुन्हा काहीतरी आठ्वल्यासारखं करून पटकन म्हणाली, “अगं गेल्या महिन्यात डिलिव्हरी झाली ना, मग लगेच कामावर रुजू झाली ती? इतक्या पटकन?”

“हो मॅडम, व्हावच लागतं. सुट्टी वाढवून नाही मिळत.”

“वाढवून म्हणजे? ६ महिन्यांची सुट्टी असते ना?”

“नाही मॅडम, दीड महिन्याची असते सुट्टी, त्यांनतर कामावर रुजू व्हावंच लागतं. आमच्या एजन्सीचा नियमच आहे तसा.”

“एजन्सी?” तिने विचारलं.

“हो मॅडम, आम्हाला इथे कामाला एजन्सी पाठवते ना. तेच ठरवतात आमच्या पाळ्या. आम्ही काम इकडे करत असलो तरी नियम सगळे एजन्सीचे असतात.”

“अच्छा…” वेदिका विचारात पडली. मग म्हणाली, “बरं सविता कशी आहे? आणि तिचं बाळ बरं आहे ना?”

“ठीकच आहे म्हणायचं.” विमला बाई खाली बघत म्हणाल्या. “सारखं आजारी पडतंय. आज पण आजारी आहे म्हणूनच नाही आली ती आणि मी थांबले तिच्या जागी.”

“अरे बापरे,असं सारखं आजारी का पडतंय? डॉक्टर काय म्हणाले?”

“वरचं दूध दिल्याने होतंय म्हणाले. पण आता सारखं अंगावरच पाजायला कसं जमणार सांगा. घरी असते तेव्हा पाजते, पण एकदा घरून निघालं की ८ तास ड्युटीवर शिवाय जाण्यायेण्यात २ तास जातातच की. तेवढा वेळ काय उपाशी ठेवणार का बाळाला. वरचं दूध द्यावंच लागतंय.”

“अगं डॉक्टरांचं बरोबरच आहे. निदान ६ महिन्यापर्यंत बाळाला आईचंच दूध द्यायचं असतं. म्हणून मी मघाशी म्हटलं की ती मुळात एवढ्या लवकर जॉईन झालीच का?”

“सांगितलं ना मॅडम, आमचा नियमच आहे तसा.”

“हे सगळं चुकीचं आहे पण. बाळंतपणाची पुरेशी रजा मिळायलाच हवी. किंवा मग तिने निदान बाळाला इथं घेऊन यायची परवानगी मागायला हवी. म्हणजे काम करत करत बाळालाही बघता येईल.”

“तसं सगळं आम्हाला नसतंय मॅडम. ते सगळं तुम्हाला, ६ महिने रजा, त्यांनतर पण लागलंच तर घरून काम करू शकता. आम्हाला इथंच येऊन करावं लागतंय की. आणि रजा वाढवली जरी तरी पगार नाही मिळणार त्या दिवसांचा, तुमच्यासारखी भरपगारी रजा नसते आम्हाला. तुम्हाला तर माहित आहेच तिच्या नवऱ्याचं काम काही धड नाही. ६ महिने जर हिचाही पगार बंद झाला तर घर कसं चालायचं तिचं? किंवा जास्त रजा घेते म्हणून नोकरीवरून काढूनच टाकलं तर?”

विमलाबाई अगदी सहजपणे बोलून गेल्या सगळं पण वेदिकाला तोंडात मारल्यासारखं झालं. खरंच आपल्याला किती सुविधा मिळतात, मॅटर्निटी लिव्ह, वर्क फ्रॉम होम आणि मघाशी ते आरोग्य विषयक सेमिनार. आपण आरोग्य जपण्यासाठी सेमिनार अटेंड करतो आणि या बायकांना तर आरोग्याचे मूलभूत हक्कच नाकारले गेलेत. हिच्यासारख्या अनेक सविता असतील ज्यांना बाळांतपणानंतर पुरेशी विश्रांती मिळत नसेल, स्वतःच आणि बाळाचं आरोग्य जपता येत नसेल. क्षणभर तिला आपण उपभोगत असलेल्या सुविधांसाठी अपराधी वाटलं.

“बरं…. मग आता किती वेळ थांबणार तुम्ही?” तिने विचारलं.

“१० ला निघेन.” त्या म्हणाल्या.

“बरं बरं…. सांभाळून जा हा. ९ नंतर हा मागचा रोड खूपच शांत असतो.”

“हो मॅडम, सवय झाली आहे आता त्याची. आम्हाला काय तुमच्या सारख्या गाड्या नसतात घरी सोडायला, त्यामुळे अशा रस्त्यांनी एकटं जाण्याची सवय होते हळू हळू. सविता पण रोज जातेच की.”

वेदिकाला पुन्हा एक चपराक बसल्यासारखं झालं. उगाच काहीतरी विषय बदलायचा म्हणून तिने विचारलं, “तुमची मुलगी कविता कशी आहे आता? दुसऱ्या वर्षाला असेल ना कॉलेजच्या. कसा चाललाय अभ्यास?”

“कॉलेज सोडलं मॅडम, लग्न ठरवतोय तिचं.”

“का?” वेदिकाने आश्चर्याने विचारलं. “जास्त शिकवून काय करायचं मॅडम? जास्त शिकलं की मग लग्न जुळायला लई अडचणी येतायत. माझ्या चुलत बहिणीच्या मुलीचं असंच झालंय. पार चांगली ग्रॅजुएट केली तिला शिकवून, पण आता तिच्याऐवढं शिकलेला मुलगाच मिळेना. आमच्यामध्ये कोण एवढं शिकतेय मॅडम? आणि जास्त शिकल्या मुली की मग त्यांच्या अपेक्षा पण लई वाढतायत. असाच नको, तसाच हवा, काय काय नखरे चालू होतात. आता तिचं असंच झालंय. २५ वर्षांची झाली तरी उजवली नाही अजून. म्हणून मी माझ्या पोरीला वेळीच काढलं कॉलेजातून. वेळेत लग्न झालं की मी सुटले.”

वेदिकाला यावर किती काय काय बोलू आणि किती नको असं झालं होतं. आतल्या आत तिचा संताप झाला होता पण यावर काही बोलणं म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी ओतण्या सारखं होतं. म्हणून तिने आपल्या रागाला आवर घातला आणि ओठ दाताखाली दाबून ती तिथून बाहेर पडली.  

ऑफिसमधून निघून घरी येईपर्यंत तिच्या डोक्यात हेच सगळं चालू होतं. याच सगळ्या विचारातच ती घरात शिरली. “मम्मा” असं म्हणत शार्दूलने धावत येऊन तिला मिठी मारली आणि तिचा सगळा संताप आणि थकवा कुठल्या कुठे पळून गेला. “ये शोन्या…. झोप झाली का?” तिने त्याच्या केसातून हात फिरवत विचारलं. “हो मी कधीच उठलो आणि होमवर्क पण केला सगळा.” त्याने तिच्या मांडीला डोकं घासत म्हटलं. “अरे वा…. गुड बॉय आहे आमचा शार्दूल.” असं म्हणून तिने त्याच्या गालाचा पापा घेतला. “मम्मा तू चॉकलेट केक आणलास?” त्याने विचारलं. आज दिवसभराच्या सगळ्या गडबडीत आपण त्याच्यासाठी केक आणायलाच विसरलो हे तिच्या लक्षात आलं. “नाही रे बाळा, मी विसरले.” ती म्हणाली. “उद्या नक्की आणते हं.” “मम्मा तू प्रॉमिस केलं होतंस.” शार्दूल रडवेला होऊन म्हणाला.

“दुपारपासून ५० वेळा बोलून झालंय त्याचं.” शामल, बाहेर येत म्हणाली. “मम्मा केक आणणार आहे मग आपण सगळे खाऊया. कधीपासून वाट बघतोय.”

“हो गं…. मी त्याला प्रॉमिस केलं होतं, पण गडबडीत विसरूनच गेले. आता जाते पुन्हा आणि इथं खालच्या दुकानातूनच आणते. बरं तुझं आवरलं का सगळं? आज जरा जास्त भांडी होती त्या पलीकडच्या कोपऱ्यात ठेवलेली. ती घासलीस का?”

“हो ताई, सगळी घासली आणि ओटा पण धुतलाय. हवं तर मी जाऊन आणते खालून केक. माझं उरकलंय सगळं, मी निघतच होते आता.”

“नको तू जा, मी आणते जाऊन.” असं म्हणताना वेदिकाचं लक्ष तिच्या चेहऱ्याकडे गेलं. कपाळावर टेंगुळ आलेलं होतं. “काय गं हे काय?” तिने शामलकडे रोखून बघत म्हटलं. “काही नाही ताई, जरासं लागलंय.” शामल नजर लपवत म्हणाली आणि निघण्यासाठी दरवाजाकडे वळली.

“थांब एक मिनिटं.” वेदिका करड्या स्वरात म्हणाली आणि शामलला थांबणं भाग पडलं. तिच्या जवळ जात वेदिका म्हणाली, “तू काहीही खोटी कारणं सांगितलीस तर लगेच मला ती पटतील असं वाटतंय का तुला? खरं सांग…. काल पुन्हा तमाशा केला ना त्याने?”

शामलने नुसती मान हलवली. “तू का सहन करतेस हे सगळं?” वेदिका चिडून ओरडली. “तुला किती वेळा सांगितलं की पोलीस कम्प्लेंट कर म्हणून, पोलिसी खाक्या मिळाला ना चांगला की बरोबर लाईनवर येईल तो.”

“जाऊ दे ना ताई आता, कशाला घरच्या भांडणात पोलिसांना आणायचं?” शामल म्हणाली. “एक दोन वेळा केली होती कम्प्लेंट, तेवढ्यापुरता हातापाया पडतो. पुन्हा ४ दिवसांनी तेच. उलट तेव्हा तर पोलिसांकडे कशाला गेलीस म्हणून अजून जास्त मारलं मला. त्यापेक्षा जे आहे ते बरंय.”

“अगं तुला काहीच कसं वाटत नाही हे सांगताना?” वेदिका कळवळून म्हणाली. “तो तुला बडवतो आणि तू म्हणतेस चाललंय ते चालू दे? कशाला राहतेस अशा माणसासोबत?”

“मग कुठं जाऊ ताई?” शामलने निरागसपणे विचारलं.

“कुठेही जा. नाहीतरी आता तुझं तूच कमावतेयस ना. पोटा पुरतं कमवून कुठेही राहू शकतेस तू. हवं तर मी मदत करेन थोडी.”

“प्रश्न पैशाचा नाहीये ताई.” शामल म्हणाली. “मला दुसरा कोणाचा आधार नाहीये. नवऱ्याला सोडून आई बापा कडे गेले तर ते घरात घेणार नाहीत. आणि बाकीचे नातेवाईक पण तसलेच. सगळ्यांना सोडून एकटी राहिले तरी लोक जगू देतील का मला सुखाने? एकट्या बाईचं जगणं सोपं नसतंय ताई, नवऱ्याने टाकलेली म्हणून बघतात सगळे. भुकेले कुत्रे काय कमी असतात का दुनियेत? ते वाटच बघत असतात. शिवाय पदरात दोन लेकरं आहेत माझ्या, त्यांना सुद्धा जगणं नकोसं करून टाकतील. त्यांचं अख्ख आयुष्य पडलंय ते काय वाया जाऊ देऊ का? कसा का असेना, नवऱ्याचा आधार असतोय जगायला. लोकांच्या नजरांपासून तरी वाचता येतं.”

वेदिका स्तब्ध होऊन तिचं सगळं बोलणं ऐकत होती. यावर काय बोलावं हेच तिला कळेना. “अगं पण….” ती फक्त एवढंच बोलू शकली, त्यावर शामलने हलकंस हसून म्हटलं, “चालायचंच ताई, बाईचं जगणं म्हणजे हे सगळं आलंच. सवय झाली आहे आता मला. तुम्ही नका विचार करू. जा तुम्ही आवरून घ्या, मी बाबूसाठी केक आणते खालून.” असं म्हणून ती निघून गेली.

वेदिकाचं डोकं सुन्न झालं होतं. काही वेळ ती तशीच सोफ्यावर बसून राहिली. पण नेहमीची कामं तर उरकायलाच हवीत म्हणून जरा वेळाने उठून तिने सगळं आवरायला घेतलं. काम करता करता जरा विरंगुळा म्हणून टीव्ही लावला. महिला दिना निमित्त पंतप्रधानांचा विशेष कार्यक्रम होता. वेगवेगळ्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या महिलांचा त्यांच्या हस्ते सत्कार होता. त्यांनतर नेहमीप्रमाणे त्यांचं भाषण. “कोणत्याही देशाची खरी शक्ती ही त्या देशातल्या महिला असतात. जेव्हा एक स्त्री शिकते तेव्हा एक कुटुंब शिकते म्हणतात, त्यामुळे जोपर्यंत स्त्रियांची प्रगती होत नाही, त्यांचं सक्षमीकरण होत नाही तोपर्यंत देशाची कधीच प्रगती होऊ शकत नाही. म्हणूनच आम्ही गेल्या २ वर्षात, स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी, त्यांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत, आणि मला सांगताना अतिशय आनंद होतोय की त्यांचा लाभ आज आपल्या देशातल्या ७०% स्त्रिया घेत आहेत. आणि मला खात्री आहे की पुढच्या  १० वर्षात, आपल्या देशात एकही स्त्री अशिक्षित असणार नाही, एकही स्त्री दुर्बल राहणार नाही, अर्थार्जनासाठी कोणावर अवलंबून राहणार नाही. आणि त्या वेळी आपल्या देशाला महासत्ता बनवण्या पासून कोणीही रोखू शकणार नाही.” पंतप्रधान बोलत होते आणि मध्ये मध्ये टाळ्यांचा कडकडाट होत होता.

विक्रम नेहमी प्रमाणे रात्री उशिराच आला. जेवून सगळी आवरा आवर झाल्यावर वेदिका बेडरूम मध्ये आली. मघाचा शामलचा विचार अजूनही तिच्या डोक्यात चालूच होता. तेवढ्यात विक्रमने मागून येऊन तिला अलगद पकडलं. “काय मग, हाऊ वॉज द डे? मला तर बाबा खूप आठवण येत होती आज तुझी.” असं म्हणून त्याने आपले ओठ हलकेच तिच्या मानेवर टेकले. तीही त्या हळुवार स्पर्शाने सुखावली, सगळ्या दिवसभराचा ताण क्षणभर हलका झाल्यासारखा वाटला. “डे वॉज टू हेक्टिक, खूप दमायला झालंय.” असं म्हणून ती त्याच्या मिठीत शिरली. “हो का? चला मग…. जरा फ्रेश होऊया.” असं म्हणून त्याने तिला मिठीत घट्ट आवळलं. ‘आज याचा मूड चांगला आहे, हीच योग्य वेळ आहे विषय काढायला.’ तिच्या मनात विचार आला. “विकी ऐक ना.” ती त्याच्या छातीवर डोकं घासत म्हणाली. “काय बोल ना.” त्याने आपले ओठ तिच्या ओठाजवळ आणत विचारलं. त्यांना हलकेच बोटाने थोपवत ती म्हणाली, “मी त्या दिवशी तुला बोलले होते ना त्या जर्मनीच्या प्रोजेक्टबद्दल.” “हं…. त्याचं काय?” तो अजूनही त्याच मूड मध्ये होता. “त्याबद्दल मला सरांनी आज पुन्हा विचारलं, लवकरात लवकर मला माझा निर्णय सांगावा लागेल.” ती त्याच्या शर्टाशी चाळा करत म्हणाली. “मग सांग की, त्यात काय?” तो तिच्या केसातून बोटं फिरवत म्हणाला. “आपण बोललो ना त्या दिवशी याबद्दल.”

“हो पण तू पुन्हा एकदा विचार कर ना.” वेदिका त्याच्या डोळ्यात बघत म्हणाली. “आत्ताच बोलायचंय का यावर?” त्याने जरा नाराजीने विचारलं. तिने फक्त डोळ्यांनीच हो म्हटलं. “शक्य नाहीये ते वेदू, मी म्हटलं ना त्या दिवशी. इथे कोण बघणार सगळं?”

“बघण्यासारखं काय आहे?” तिने विचारलं. “शामल बरीचशी काम करते, माझ्यासाठी जी काही थोडीफार कामं असतात ती तू आणि आई मिळून करू शकता की.”

“मी?” त्याने डोळे मोठे करत म्हटलं. “मी काय घरी बसलेला असतो का वेदू? ऑफिस करून पुन्हा घरी येऊन पण काम करायचं म्हणजे…”

“मग मीही ऑफिसला जातेच ना रोज, तरीही घरी येऊन करतेच की.” तिचा आवाज किंचित चढला. मग पुन्हा नॉर्मल स्वरात ती म्हणाली, “पण मुळात तुला काही करायचं नाहीच आहे, तेच सांगतेय मी. थोडीशीच कामं असतात शामल गेल्यावर, ते आई करतीलच ना.”

“आईला कसं झेपेल गं आता? बरं ते जाऊ दे, शार्दुलचं काय? त्याच्याकडे कोण बघणार?”

“तुम्ही दोघे आहातच ना. तो काही अंगावर पिण्याऐवढा लहान नाहीये आता, शाळेत जातो, माझ्याशिवाय राहतो तो. आणि उलट आईंचाच जास्त लळा आहे त्याला. राहील की तो, तसा आपला शार्दूल गुणी आहे. फार त्रास देत नाही, शामल पण सांगते नेहमी.”

“आणि त्याच वेळी नेमकी त्याची परीक्षा येणार आहे, त्याचं काय?”

“विकी तो दुसरीत आहे, ती काय १०वी ची बोर्डाची परीक्षा आहे का? तो अभ्यास कोणीही घेऊ शकतो. तू आणि आई मिळून घ्या की.”

“हे बघ मला त्यात धरू नकोस, मला त्याचं सगळं करणं जमणार नाहीये.”

“म्हणजे? तो तुझा मुलगा नाहीये का? तुझी काहीच जबाबदारी नाहीये त्याच्या बाबतीत?” आता तिचा आवाज चढला होता.

“म्हणजे मी जबाबदारी घेत नाही असं म्हणायचंय का तुला?” त्याने तिच्याकडे रोखून बघत म्हटलं. “मी दिवस रात्र एवढी मेहनत करतो ते कोणासाठी? तुमच्या दोघांसाठीच ना?”

“मला तसं म्हणायचं नव्हतं विकी, प्लीज समजून घे.” ती आर्जवाने म्हणाली. “मला माहित आहे की तू खूप बिझी असतोस पण एखाद्या वेळी घरातली जबाबदारी घे ना थोडी. प्लीज. बघ गेल्या वर्षी तू गेला होतास ७-८ महिन्यांसाठी, तेव्हा मी सांभाळलंच ना सगळं एकटीने. तेव्हा माझ्यासाठीही ती पहिलीच वेळ होती. आता तुझी पहिली वेळ आहे असं समज. आणि फक्त २ महिन्यांचा तर प्रश्न आहे ना, जातील पटकन निघून.”

“अगं तू या दोन गोष्टींची तुलना कशी करू शकतेस?” तो वैतागून म्हणाला. “तुझी गोष्ट वेगळी, माझी वेगळी. तुझं कामंच आहे ते.”

“कामंच आहे म्हणजे?” तिने आश्चर्याने आणि अविश्वासाने त्याच्याकडे बघितलं. “नक्की काय म्हणायचंय तुला?”

त्याला जाणवलं आपण काहीतरी चुकीचं बोलतोय, त्याने लगेच सारवासारव करत म्हटलं, “सॉरी म्हणजे मला तसं नव्हतं म्हणायचं. बरं ठीक आहे, मी घरी येऊन एकवेळ केलं सगळं तरी दिवसभर कोण करणार? दिवसभर शार्दूलला कोण बघणार? आईला नाही झेपणार ते तुला माहित आहे”

“का? अर्चना वन्सच्या मुलांना बघतातच ना? त्यांना जरा कधी कुठे जावं लागलं की लगेच हक्काने बोलवून घेतात आईंना. आणि आई सुद्धा लगेच जातातच ना? तेव्हा कसं जमत मग?”

“तुला काय म्हणायचं आहे ताईने आईला कधी बोलवूच नये का?” विक्रमने विचारलं.

“बोलवावं ना जरूर बोलवावं. माणसाला गरज असते तेव्हा अगदी हक्काने बोलवावं. पण तो हक्क आपल्याला नाहीये का त्यांच्यावर? याच्या आधी कितीतरी वेळा त्या गेल्या तेव्हा इथे माझीही गैरसोय झाली होती पण मी त्यांना अडवलं नाही कधी. मग आज जर आपल्याला गरज असेल तर त्यांनी मदत नको का करायला? मुलीच्या दोन मुलांना अगदी हौसेने सांभाळतात, मग मुलाच्या एका मुलाला संभाळायलाच का लगेच त्रास होतो, झेपत नाही? तरी बरं आपला शार्दूल त्या पोरांएवढा आगाऊ नाहीये.”

“वेदू हे फार होतंय हा आता, उगाच कुठला तरी विषय कुठेतरी भरकटवू नकोस तू.” आता त्याचाही आवाज चढला होता.

“मला वाटलंच होतं तू चिडणार, खरं बोललं की लगेच मिरच्या झोंबतात ना. म्हटलं तर तू आणि आई मिळून सगळं व्यवस्थित मॅनेज करू शकता, पण उगाच काहीतरी बहाणे सांगताय.”

“अगं पण तू तरी एवढी हट्टाला का पेटली आहेस? तुला जर्मनीलाच जायचंय ना, ठीक आहे. मी प्रॉमिस करतो आपण जाऊ पुढच्या वर्षी. मस्त पिकनिक करू, सगळेच जाऊ, शार्दूलला पण घेऊन जाऊ बस्स?”

“प्रश्न जर्मनीचा नाहीये विकी, तुला कळत कसं नाही?” ती काकुळतीला येऊन म्हणाली. “मी काही तिथे फिरायला जात नाहीये, कामासाठी जातेय. माझ्या करिअर मधली ही खूप मोठी संधी आहे, पुन्हा नाही मिळणार. तो जगातल्या टॉप ५ क्लायंट मधला एक आहे आणि इतक्या सहजा सहजी त्यांच्यासोबत काम करायची संधी नाही मिळत कोणाला. तुला कळतंय का माझ्या प्रोफाइल मध्ये किती मोठी गोष्ट ऍड होणार आहे या कामाच्या अनुभवामुळे. म्हणून मला सोडायची नाहीये ही संधी. मला जायचंय रे तिथे, प्लीज समजून घे.” ती जवळ जवळ रडकुंडीला आल्यासारखी झाली होती

“तू उगाच नको त्या गोष्टीला अति महत्व देतेयस वेदू. मी पण किती वेळा तुला समजावलं की हे शक्य नाहीये, पण तू समजून घ्यायचंच नाही असं ठरवलं आहेस तर मी तरी काय करू? एनिवेज, मला जे बोलायचं होतं ते मी बोललोय, त्या उपर तुझी मर्जी.” असं म्हणून तो बेडवर आडवा झाला.

“विकी प्लीज रागवू नकोस मला समजून घे.” ती त्याच्याजवळ येऊन बसत म्हणाली.

“वेदू सोड ना, आता नको तो विषय. आधीच खूप दमलोय मी, त्यात तू सगळा मूड पण घालवलास. बहुतेक तुझा आज वाद घालायचा मूड आहे. पण आत्ता नको प्लीज. मला झोप येतेय, झोपू दे.” असं म्हणून त्याने अंगावर पांघरूण ओढलं.

ती काहीच न बोलता त्याच्या बाजूला आडवी झाली. तेवढ्यात तो पुन्हा तिच्याकडे वळला आणि म्हणाला, “अरे हो एक राहिलंच, सकाळी एवढ्या घाई घाईत गेलीस की तुला विश करताच आलं नाही. हॅप्पी वूमन्स डे.”असं म्हणून त्याने हलकेच तिच्या गालाचं चुंबन घेतलं. “आणि झोप आता लवकर, खूप उशीर झालाय.” असं म्हणून तो त्या कुशीवर वळला.

वेदिका मात्र डोळे उघडे ठेवून तशीच पडून होती. तिला सकाळपासूनचं सगळं आठवत होतं. सर्जरीज मुळे जीव गमवावा लागलेली ईशा खन्ना, ऑफिस आणि घर यात तारेवरची कसरत करणारी रुचिता, बलात्काराच्या आणि हुंडाबळीच्या बातम्या, मासिक पाळीवर घाणेरड्या कमेंट्स करणारे ते लोक, लग्नासाठी खेळ सोडणारी शमीकाची मावसबहीण आणि शिक्षण सोडणारी विमला बाईंची मुलगी, फक्त मेल कँडीडेट्स हवे असणारे ऑफिस मधले सिनिअर्स, अंगावर पिणाऱ्या बाळाला घरी ठेवून पोटासाठी नोकरीवर येणारी सविता, कितीही उशीर झाला तरी कोणत्याही सुरक्षिततेशिवाय एकट्या घरी जाणाऱ्या विमला बाई आणि त्यांच्यासारख्या अनेक कामगार, नवऱ्याचा मार खाऊनही त्याच्याच सोबत राहणारी शामल, पंतप्रधानांचं स्त्री साक्षमीकरणावरचं भाषण आणि….. थोड्या वेळापूर्वीचं विक्रमचं बोलणं वागणं आणि…. त्याचे शेवटचे शब्द “हॅप्पी वूमन्स डे.” सगळं पुन्हा पुन्हा आठवत होतं, कानात वाजत होतं. अस्वस्थ वाटत होतं.

तेवढ्यात फोनच्या मेसेजचा आवाज झाला. एवढ्या रात्री कसला मेसेज म्हणून तिने फोन हातात घेतला. ऑनलाइन शॉपिंगच्या अँप कडून मेसेज आला होता, “your women’s day special offers end now. Hope you have enjoyed this women’s day. Stay blessed, stay powerful.”

तिने घड्याळ पाहिलं. १२.०५ झाले होते. “Ohh yes…. Women’s day ends now.” ती स्वतःशीच म्हणाली.

— अनुया

Advertisements